بخش روابط عمومی و رفاهی

پرسنل بخش روابط عمومی  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان:
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس
1 محمدرضا شیخی مسئول روابط عمومی و امور رفاهی 33049410
2 علیرضا تیموری کارشناس امور  رفاهی 33049411