بخش امور شهرستانها

اهم وظایف بخش امور شهرستانها

واحد امور شهرستانها از ابتدای سال 84 رسماً فعالیت خود را آغاز نموده و به عنوان واحدی ستادی مسئولیت هماهنگی کلیه امورات جاری 18 دفتر نمایندگی فعال در استان و اجرای قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرهای تابعه وفق دستورات و مصوبات هیئت مدیره محترم سازمان را برعهده دارد به طوریکه اشل کوچک شده اکثر واحد های مرکز استان در دفاتر نمایندگی نیز دایر و یا در شرف راه اندازی میباشد .

 
پرسنل بخش امور شهرستانهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
ردیف نام و نام خانوادگی سمت

اطلاعات تماس
1 سجاد مرشدی سرپرست امور شهرستانها 33049200
2 هادی توسلیان کارشناس  امور شهرستان 33049321