بخش عضویت و پروانه

اهم وظایف بخش صدور پروانه :
 
  • بررسی پروفایل مربوط به درخواستهای عضویت و صدور پروانه اشتغال حقیقی از طریق وب سایت سازمان
  • بررسی درخواستهای عضویت حقوقی و مجوز های حقوقی و دفاتر بصورت فیزیکی
  • اسکن پرونده ها و تحویل پرونده های عضویت به متقاضی
  • صدور کارت عضویت و پروانه اشتغال حقیقی و مجوز های حقوقی و دفاتر طراحی


پرسنل بخش صدور پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
اطلاعات تماس
1 زهرا پیرویان کارشناس مسئول عضویت و پروانه 33049201
2 سارا وثوق کارشناس عضویت و پروانه 33049202
3 کارشناس عضویت و پروانه 33049202

 
ابلاغیه ها و بخشنامه های واحد عضویت: