بخش کنترل نظارت

اهم وظایف بخش کنترل نظارت:
 1.  دریافت ، کنترل و انجام امور مربوط به گزارشات مراحل پیشرفت ساختمانها و صدور پایانکار
 2.  کنترل نحوه ارائه خدمات مهندسی
 3.  کنترل رعایت مقررات ملی ساختمان و ارتقای سطح کیفی خدمات و ساخت و ساز در استان
 4.  پیگیری و رسیدگی مقدماتی به شکایات واصله از سوی مالکین و ناظرین ودرخواست توقف عملیات ساختمان از شهرداری
 5.  کنترل نحوه ارائه خدمات مجریان و ارزیابی عملکرد کمی و کیفی و اعلام پایان تعهدات مجری
 6.  همکاری در روند صدور شناسنامه فنی و ملکی
 7.  شرکت نماینده واحد در کمیته ها و کمیسیونهای مرتبط
 8.  ارائه پیشنهادات و توصیه های فصلی و راهبردی به اعضای محترم طراح، ناظر و مجری در قالب پیامک یا درج در سایت
 9.  ( البته از اهم وظائف واحد در ادوار گذشته که پس از تشکیل واحدهای مستقل مربوطه از این واحد جدا شده می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد ) واحد امورشهرستانها- شناسنامه فنی و ملکی- کارشناسان ماده 27- مجریان ذیصلاح که در ادوار گذشته امورات مربوطه همگی در واحد نظارت و کنترل اجرای ساختمان پیگیری و انجام می شده.
 10.  نگهداری و تدوین مدارک مربوطه نقشه ها و گزارشات مرحله ای در بایگانی واحد نظارت
 11.  انجام مراحل اسکن و بایگانی دیجیتال پرونده ها

تاریخ تأسیس واحد: شهریور 1383

نام مدیران واحد از بدو تأ سیس تا کنون:

آقایان مهندس : ( مصطفی تیموری- مشهود خداوردی- عباس شیشه چی- علیرضا فکور- محمدرضا خطیبی-ابراهیم باقری- سید اصغر صفوی)

 
پرسنل بخش کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس
1 جمشید رضایی کارشناس مسئول خدمات مهندسی (نظارت) 33049120
2 کریم میرزاپور کارشناس خدمات مهندسی (نظارت) 33049121
3 کارشناس خدمات مهندسی (نظارت) 33049122
4 مصطفی مظفری کارمند بایگانی 33049124

فرم های نظارت

مراحل اخذ پایان کار

مواد و مصالح استاندارد