نتایج قرعه کشی روز مهندسی سال91

برندگان قرعه کشی مراسم روز مهندسی بر اساس شماره کارت دعوت نامه(شماره کارت در هنگام ورود صادر شده که از بین 1 تا 5000 نفر شرکت کننده قرعه کشی شده است)

برندگان جوایز پانصد هزار ریالی – 500000 ریال

شماره کارت دعوتنامه
نام نام خانوادگی اهدا کننده جوایز
1066 سازمان
854 سازمان
3733 سازمان
708 سازمان
2060 سازمان
3762 سازمان
2407 سازمان
2121 سازمان
3514 سازمان
0277 سازمان

برندگان جوایز یک میلیون ریالی – 1000000 ریال
شماره کارت دعوتنامه نام نام خانوادگی اهدا کننده جوایز
3682 بیمه کارآفرین – نمایندگی یوسفی
0814 بیمه کارآفرین – نمایندگی یوسفی
3831 بیمه کارآفرین – نمایندگی یوسفی
2224 بیمه کارآفرین – نمایندگی یوسفی
4859 بیمه کارآفرین – نمایندگی یوسفی

برندگان جوایز دو میلیون ریالی – 2000000 ریال
شماره کارت دعوتنامه نام نام خانوادگی اهدا کننده جوایز
3531 سازمان
2676 سازمان
3117 سازمان

برندگان جوایز دو میلیون و پانصد هزار ریالی – 2500000 ریال
شماره کارت دعوتنامه نام نام خانوادگی اهدا کننده جوایز
2211 بیمه کارآفرین – مدیریت استان زنجان
0994 بیمه کارآفرین – مدیریت استان زنجان
0305 بیمه کارآفرین – مدیریت استان زنجان
2272 بیمه کارآفرین – مدیریت استان زنجان

برندگان جوایز کمک هزینه سفر به کیش
شماره کارت دعوتنامه نام نام خانوادگی اهدا کننده جوایز
2556 آژانس مسافرتی پارسا گشت
1788 آژانس مسافرتی پارسا گشت
برندگان قرعه کشی مراسم روز مهندسی بر اساس افرادی که از سازمان دعوتنامه دریافت کرده اند.

( 2000 نفر از اعضا از سازمان کارت دعوت نامه دریافت نموده اند که از ردیف 1 تا 2000 قرعه کشی شده است اهدا کننده جوایز سازمان می باشد)


برندگان جوایز پانصد هزار ریالی – 500000 ریال
ردیف شماره عضویت نام نام خانوادگی
1340 30-3-0-00733 علی طاهری
582 30-3-0-03119 علی مسلمی
1668 30-4-1-02599 رحیم میرزایی
1482 30-3-0-00219 مشهود قهرمانی برندق
1283 30-3-0-02052 رضا شمس
1761 30-3-0-00729 روح اله وثوق
1597 30-5-0-01756 سعید مددیان
107 30-2-0-03825 سمیه بدرلو
44 30-3-0-03705 محسن اصغری
1498 30-5-0-02815 سعید کرمی

برندگان جوایز یک میلیون ریالی – 1000000 ریال
ردیف شماره عضویت نام نام خانوادگی
1062 30-3-0-00370 ابوالقاسم خاتمی
1025 30-4-0-01227 منوچهر حسنی
1266 30-3-0-00440 رحیم شریفی
371 30-3-0-02182 جواد صفری
17 30-3-0-03371 سیدمشهود احمدی
1057 30-3-0-02069 عبداله حیدری
784 30-1-0-02195 محمدرضا اکرادی اختصار
646 30-5-0-03564 مالک اژدر نصیری
682 30-3-6-03935 سیدمصطفی وفی
27 30-3-0-02973 مسعود اسدی

برندگان جوایز دو میلیون ریالی – 2000000 ریال
ردیف شماره عضویت نام نام خانوادگی
1730 30-3-0-02624 پریسا نفیسی
710 30-3-0-00656 مسعود احمدخانی
1833 30-1-2-03505 یاشار رجبی کوچی

برنده جایزه پنج میلیون ریالی – 5000000 ریال
ردیف شماره عضویت نام نام خانوادگی
348 30-3-0-01810 مجید شکراوغلی

* توضیح: شماره عضویت در این قرعه کشی نقشی نداشته است.
* افرادی که بر اساس شماره کارت برنده شده اند با در دست داشتن کارت دعوتنامه و اعضایی که بر اساس دریافت کارت دعوتنامه برنده شده اند با در دست داشتن کارت عضویت به سازمان جهت دریافت جوایز مراجعه نمایند.
  • 07 اسفند 1391
  • 5354
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024