نامه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ زنجان در خصوص لایحه پیشنهادی وزارت دادگستری پیرامون ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

نامه مهندس حسن مجتبی زاده در خصوص لایحه پیشنهادی وزارت دادگستری پیرامون حذف ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در مقام حمایت از ابقای ماده 27
 
  • 23 دی 1399
  • 124
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022