مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

برنامه های ورزشی سازمان ویژه اعضا در سه ماهه اول سال 1397

کارت های استخر و کارت های باشگاه ورزشی موجود در امور رفاهی 

برنامه های باشگاه ورزشی تخصصی بانوان اکسیر 

برنامه های فرهنگی و ورزشی انجمن کونگ فوتوآ 21 شهرستان زنجان  
 
 
 
 
 

 
19 دی 1392 مدير سايت 15053
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019