مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×کارت های استخر و کارت های باشگاه ورزشی موجود در امور رفاهی تا پایان سال 1397


 برنامه های ورزشی سازمان ویژه اعضا در شش ماهه دوم 
 سال 1397
برنامه های ورزشی سازمان ویژه اعضا در سه ماهه اول سال 1397

کارت های استخر و کارت های باشگاه ورزشی موجود در امور رفاهی 

برنامه های باشگاه ورزشی تخصصی بانوان اکسیر 

برنامه های فرهنگی و ورزشی انجمن کونگ فوتوآ 21 شهرستان زنجان  
 
 
 
 
 

 
19 دی 1392 مدير سايت 15479
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019