نمونه آرای شورای انتظامی و محاکم حقوقی و کیفری


در راستای آگاهی بخشی حقوقی، مهندسی نمونه آرای شورای انتظامی و محاکم حقوقی و کیفری
جهت بررسی و مطالعه ارائه می گردد.
 
پیرو شکایت کارفرما در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و مهندس ناظرلوله کشی گاز محکوم به شش ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه گردید:

 ۱. تایید نقشه های گازرسانی در وضعیت نا ایمن (لوله کشی گاز داخلی منزل بدون نصب درب و پنجره و اتمام نازک کاری صورت پذیرفته است)


 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی

پیرو شکایت کارفرما در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و مهندس ناظر سازه محکوم به سه ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه گردید:

 ۱. عدم نظارت ناظر در پروژه ساختمانی به جهت عدم حضور
۲. عدم نظارت ناظر در پروژه ساختمانی به جهت عبور لوله های تاسیساتی از ستونها

 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی
  • 09 آذر 1400
  • مدير سايت
  • 1542
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023