مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
مدیریت امور شهرستانها

این واحد وظیفۀ تنسیق امور مختلف مرتبط با بخشهای امور شهرستانها را بر عهده دارد.پرسنل واحد امور شهرستانها شامل 2 نفر در مرکز استان ( مدیر امور شهرستانها و کارشناس ستادی ) ، 6 نفر در دفترنمایندگی ابهر ( یک نفر مسئول دفتر ، سه نفر پرسنل اداری ، دو نفر واحد گازرسانی ) ، 4 نفر در دفتر نمایندگی خرمدره ( یک نفر مسئول دفتر و کنترل نقشه و دو نفر پرسنل اداری و یک نفر واحد گازرسانی ) و 3 نفر در دفتر نمایندگی خدابنده ( یک نفر مسئول دفتر و دو نفر پرسنل اداری ) مشغول ارائه خدمات میباشند و سه دفتر مذکور منطبق بر ساعات اداری همه روزه دایر می باشند و 15 شهر کوچک استان با یک مسئول دفتر به عنوان " رابط " به صورت پاره وقت ارائه خدمات می نمایند .
امور شهرستانها مشتمل بر دو بخش اساسی امور شهرستانها و دفاتر نمایندگی سازمان میباشد.

30 آذر 1392 13302
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020