مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
اهم وظایف واحد دفتر فنی :
  •  ارجاع کار خدمات مهندسی (طراحی ، نظارت ، اجراء ، پلان مسطحاتی ، تفکیک آپارتمان ،شهرسازی ،آزمایشگاه و کارشناسی ماده 27 ) به دفاتر طراحی و مهندسین ذیصلاح
  •  کنترل و بازبینی خدمات مهندسی با همکاری گروههای تخصصی جهت رعایت مقرات ملی ساختمان و طرح تفصیلی شهر زنجان
  •  کنترل صلاحیت و ظرفیت مهندسین در فعالیت های حرفه ای
  •  تائید و ثبت خدمات مهندسی در رشته های شش گانه در نرم افزار دفتر فنی و ارسال آن به مراجع مورد نظر
  •  مشاوره فنی به کلیه مراجعه کنند گان و در خواست کنندگان خدمات مهندسی
  •  همکاری با دیگر واحد های سازمان
 
پرسنل واحد دفتر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس

1
جمشید رضائی کارشناس مسئول دفتر فنی
213داخلی-33772210
2 محمدرضا اسکندری کارشناس کنترل نقشه 212داخلی-33772210
3 نرگس سهرابی کارشناس خدمات مهندسی 211داخلی-33772210
4 زهرا پیرویان کارشناس ارجاع 215داخلی-33772210
23 آذر 1392 17889
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020