هیأت رئیسه دوره هشتم سال اول

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس
اصغر رسولی عمران دکترا
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
asrasouli@yahoo.com
سعید عباسی عمران دکترا نایب رئیس اول Abbasi.Saeed@Znu.ac.ir
فریبرز براتی مکانیک کارشناسی ارشد نائب رئیس دوم Fariborzbarati@yahoo.com
زهره ترابی معماری دکترا دبیر zohrehtoraby@yahoo.com
  • 26 اسفند 1397
  • مدير سايت
  • 89
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020