مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس رزومه
یحیی نصیرا عمران دکترا
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
Yahya.nassira@yahoo.com
اصغر رسولی عمران دکترا نایب رئیس اول asrasouli@yahoo.com
زهره ترابی معماری دکترا نایب رئیس دوم zohrehtoraby@yahoo.com
فریبرز براتی مکانیک کارشناسی ارشد دبیر Fariborzbarati@yahoo.com
حمزه علی احمدی نقشه برداری کارشناسی عضو اصلی h_ahmady_1970@yahoo.com
قادر باقری عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی bagheri_gh12@yahoo.com
ابراهیم زادتوت آغاج شهرسازی کارشناسی ارشد عضو اصلی eb_toot@yahoo.com
سعید عباسی عمران دکترا عضو اصلی Abbasi.Saeed@Znu.ac.ir
یداله علی آبادی برق کارشناسی عضواصلی ya.aliabadi@gmail.com
حسن مجتبی زاده عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی H_mojtabazadeh@yahoo.com
احد محمدی معماری کارشناسی ارشد عضو اصلی Ahadmohammadi@rocketmail.com
«مصوبات هیات مدیره  -دوره هشتم»
جلسه هیئت مدیره01
جلسه هیئت مدیره 02
جلسه هیئت مدیره 03
جلسه هیئت مدیره 04
جلسه هیئت مدیره 05
جلسه هیئت مدیره 06
جلسه هیئت مدیره07
جلسه هیئت مدیره08
جلسه هیئت مدیره09
جلسه هیئت مدیره10
جلسه هیئت مدیره11
 
20 آبان 1397 1422
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020