کمیسیون تخصصی شهرسازی دوره نهم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 ابوذر جعفری رئیس
حمید عزیزی نائب رئیس
3 منا فتحعلی بیگلو دبیر
4 محسن جزءبراتی عضو اصلی
5 مهدی سالک احمدی عضو اصلی

«صورتجلسات کمیسیون تخصصی شهرسازی -دوره نهم»
دریافت فایل مصوبات-شماره01
دریافت فایل مصوبات-شماره02


 
  • 22 اسفند 1400
  • مدير سايت
  • 1722
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023