کمیسیون تخصصی معماری دوره نهم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 مجید احمدی رئیس
یونس داودی نائب رئیس
3 جعفر خزائی دبیر
4 محمدرضا اکرادی عضو اصلی
5 جعفر نیکومنش عضو اصلی

«صورتجلسات کمیسیون تخصصی معماری -دوره نهم»
دریافت فایل مصوبات-شماره01
دریافت فایل مصوبات-شماره02
دریافت فایل مصوبات-شماره03
دریافت فایل مصوبات-شماره04
دریافت فایل مصوبات-شماره05
دریافت فایل مصوبات-شماره06
دریافت فایل مصوبات-شماره07
  • 22 اسفند 1400
  • مدير سايت
  • 1321
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023