کمیسیون تخصصی عمران دوره نهم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 سیدمهدی هاشمی رئیس
مسعود حبیبی نائب رئیس
3 مجتبی فیروزمند دبیر
4 مهدی خان بابائی عضو اصلی
5 عادل فراز عضو اصلی

«صورتجلسات کمیسیون تخصصی عمران -دوره نهم»
دریافت فایل مصوبات-شماره01
دریافت فایل مصوبات-شماره02
دریافت فایل مصوبات-شماره03
  • 22 اسفند 1400
  • مدير سايت
  • 1477
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023