کمیسیون تخصصی نقشه برداری دوره نهم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 حمزه علی احمدی رئیس
رامین کیامهر نائب رئیس
3 امیرهوشنگ جوجانی دبیر
4 مهدی اخلاق پسند عضو اصلی
5 محسن بهنیان عضو اصلی

«صورتجلسات کمیسیون تخصصی نقشه برداری -دوره نهم»
دریافت فایل مصوبات-شماره01
دریافت فایل مصوبات-شماره02
دریافت فایل مصوبات-شماره03
  • 22 اسفند 1400
  • مدير سايت
  • 919
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023